Jednym z  tematów, o które zawsze dbamy w naszej stałej trosce o jakość jest ochrona elektrostatyczna (ESD).

ESD jest tematem starym jak sama elektronika, jakkolwiek, ochrona elektrosatyczna jest zbyt często zaniedbywana przez wielu producentów. Nieprzestrzeganie i ignorancja regularnie uszkadza lub niszczy pracę. Większość naszych partnerów miała już złe doświadczenia z innymi dostawcami.

Zawsze byliśmy świadomi elektrostatycznych uszkodzeń w częściach elektronicznych i identyfikowaliśmy zagrożenia z tym związane już w zarodku. Nasze fabryki są wyposażone w nowoczesne urządzenia ochrony ESD. Ponadto, regularnie odbywają się szkolenia z zakresu ESD; zgodność z naszymi ścisłymi, wewnętrznymi przepisami jest stale monitorowana przez specjalnie wyszkolony personel.

Nastepujące metody są wprowadzone i regularnie sprawdzane aby zapobiec uszkodzeniom ESD:

  • Uziemianie wszystkich jednostek produkcyjnych z siecią zbiorową mniejszą niż 4 omy · Uziemienie każdego działu
  • Drzwi do rozładunku elektrostatycznego pracowników
  • Antystatyczne pokrycie podłogi
  • Mata antystatyczna na wszystkich stanowiskach
  • Opaski antystatyczne na każdym stanowisku, którego to dotyczy
  • Antystatyczne pakowanie dla wewnętrznego i zewnętrznego transportu
  • Antystatyczne obuwie dla personelu
  • Antystatyczne ubranie w obszarach wrażliwych
  • Nowoczesne urządzenia pomiaru antystatycznego
  • Integracja wszystkich czynności zapobiegawczych ESD w naszych instrukcjach pracy i intrukcjach testowych

Ochrona ESD jest dla nas bardzo ważną kwestią. To jest jedyny sposób aby osiągnąć wysoki poziom jakości i niezawodności, której zarówno klienci jak i my wymagamy.